Medicinos rezervo saugojimo ir farmacinės veiklos skyrius

Mindaugas

Valančius 

Skyriaus vedėjas 

1. Organizuoti MRSFV skyriaus darbą, 2021 m. SAM ESSC ir MRSFV skyriaus veiklos planų priemonių vykdymą, rengti jų įgyvendinimo ataskaitas.

2. Vykdyti valstybės medicinos rezervo atsargų atnaujinimą, organizuojant viešuosius pardavimus.

3. Užtikrinti farmacinės veiklos vykdymą pagal geros vaistų platinimo praktikos (GVPP) reikalavimus.

Atnaujinimo data: 2023-10-15