Ataskaitos Pasaulio sveikatos organizacijai

Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau - PSO) valstybės šalys įsipareigojusios užtikrinti pajėgumus, numatytus PSO Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklėse (2005 m.) (toliau - TSPT), ir kasmet informuoti PSO apie TSPT įgyvendinimą. PSO sekretoriatas, siekdamas palengvinti įsipareigojimų vykdymą, kasmet valstybėms šalims pateikia TSPT įsivertinimo įrankį (klausimyną), pagal kurį kiekviena PSO valstybė narė kasmet teikia standartizuotą informaciją apie pažangą, pasiektą įgyvendinant TSPT.

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (toliau - SAM ESSC) Lietuvoje vykdo Nacionalinio TSPT koordinavimo centro funkcijas, todėl kasmet surenka iš Sveikatos apsaugos ministerijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos ir Radiacinės saugos centro informaciją apie nacionalinės sveikatos sistemos ir kitų suinteresuotų įstaigų pažangą įgyvendinant ir išlaikant TSPT numatytus pajėgumus. SAM ESSC gautą informaciją apibendrina ir užpildytą TSPT klausimyną suderinęs su Sveikatos apsaugos ministerija pateikia PSO.

Peržiūrėti SAM ESSC pateiktą PSO TSPT įgyvendinimo 2021 m. ataskaitą galite čia.

Ankstesniais metais SAM ESSC pateiktas PSO ataskaitas galite rasti čia>>>.

Atnaujinimo data: 2023-10-15