Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) įgyvendinimo bendrasis išorinis vertinimas (angl. Joint External Evaluation)

2018 m. lapkričio 19-23 d. Pasaulio sveikatos organizacija (toliau - PSO) Lietuvoje atliko Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) (toliau - Taisyklės) įgyvendinimo bendrąjį išorinį vertinimą (angl. Joint External Evaluation) (toliau - išorinis vertinimas). Išorinis vertinimas susidėjo iš dviejų dalių - parengiamojo šalies įsivertinimo ir išorinio tarptautinių ekspertų vertinimo, kurį atliko į Lietuvą atvykusi 13 tarptautinių ekspertų komanda.

 Šalies įsivertinimo metu buvo užpildytas klausimynas, apimantis 19 sričių (prevencija (teisinė bazė, politikos formavimas ir finansavimas; Taisyklių koordinavimas, komunikacija ir advokatavimas; antimikrobinis atsparumas; zoonozės; maisto sauga; biosaugumas; imunizacija), nustatymas (nacionalinė laboratorijų sistema; epidemiologinė priežiūra; informacijos teikimas; žmogiškieji ištekliai), atsakas (pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms; reagavimas į ekstremaliąsias situacijas; visuomenės sveikatos ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas; atsako priemonės ir darbuotojų perskirstymas; rizikos komunikacija), su Taisyklėmis susiję pavojai ir patekimo į šalį vietos (patekimo į šalį vietos, cheminės kilmės įvykiai, radiacinės kilmės ekstremaliosios situacijos). Šis Lietuvos atsakingų institucijų užpildytas klausimynas apie Taisyklių įgyvendinimą Lietuvoje buvo pateiktas PSO ekspertų komandai iki jai atvykstant į Lietuvą.

 Atsižvelgiant į tai, kad Taisyklių nuostatos apima ne tik sveikatos, bet ir kitų sektorių kompetenciją, išoriniame vertinime dalyvavo ne tik Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos, bet ir Vidaus reikalų ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Aplinkos ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir kt.

 Išorinis vertinimas, kurio metu įvertintas pasirengimas valdyti ekstremalias sveikatai situacijas, buvo atliktas pirmą kartą Lietuvoje. Mūsų šalis tapo penktąja įvertinta šalimi Europos Sąjungoje.

 2019 m. pradžioje Pasaulio sveikatos organizacijos Europos Regiono biuras oficialiai paskelbė 2018 m. lapkričio 19-23 d. Lietuvoje vykusio Taisyklių išorinio vertinimo ataskaitą.

Atnaujinimo data: 2023-10-15