2024-02-27

BRIUSELYJE VYKO PROJEKTO DG HERA ATSTOVŲ SUSITIKIMAS

2021 m. rudenį tęsiantis COVID-19 pandemijai Europos Komisijos įsteigta DG HERA (vienas vykdomųjų ES Komisijos padalinių) šiemet ne tik pasitinka trejų metų sukaktį, bet ir tikisi įpusėti kurdama, kaip pati vadina, projektą-flagmaną – ATHINA (angl. Advanced Technology for Health Intelligence and Action IT System).

Ši sistema, kaip tikisi sumanytojai bei kūrėjai, padės ateityje išvengti tokių sveikatos krizių kaip COVID-19, leis jas greičiau fiksuoti bei planuoti atsaką, taip sustiprindama visų ES narių sveikatos sistemų atsparumą.

Visgi be minėtų šalių indėlio tiek planuojant šią sistemą, tiek vėliau ją įgyvendinant tai nėra įmanoma. Ekstremalių situacijų sveikatai centras (ESSC), dalyvaudamas EU-HIP projekte, kartu su kitomis 14 ES šalių partnerių yra pasirengęs teikti siūlymus, kaip stiprinti tokios sistemos efektyvumą.

2024 m. vasario 19 d. Briuselyje (Belgija) vykusiame DG HERA atstovų, atsakingų už minėtos sistemos vystymą, bei šalių narių atstovų susirinkime ESSC atstovavo centro Koordinavimo skyriaus vedėjas bei vieno EU-HIP komponentų lyderis Paulius Gradeckas.

Šio susitikimo metu trumpai pristatyta dabartinė projekto būklė, buvo sprendžiami aktualūs klausimai – ar šalys narės yra pasirengusios dalytis jautriais duomenimis apie turimus resursus ir kaip tai darytų.