2024-03-28

Dėl aplinkos oro užterštumo Vilniuje

Informuojame, kad pagal pateiktus aplinkos apsaugos agentūros duomenimis šių metų kovo 27 d. kietųjų dalelių koncentracija paros ribinė vertė viršyta Vilniaus Savanorių pr. oro kokybės tyrimų stotyje. Taip pat, šio teršalo koncentracija aplinkos ore vakaro valandomis buvo padidėjusi ir visame Vilniaus mieste.

Pagrindinė oro užterštumo priežastis: Vilniuje Panerių gatvėje AB "Ruvis" teritorijoje kilęs gaisras.

Oro užterštumo prognozė: kovo 28-29 d. šalyje vyraus vidutiniškai palankios meteorologinės sąlygos teršalų išsisklaidymui – kietųjų dalelių koncentracija miestų aplinkos ore gali būti padidėjusi. Tačiau, išliks didelė kietųjų dalelių koncentracijos ribinės vertės viršijimo tikimybė Vilniaus Savanorių pr. oro kokybės tyrimų stotyje.

Rekomendacijos gyventojams: kovo 28 dieną, kol bus pilnai užbaigti gaisro likvidavimo darbai Vilniuje, Panerių g., netoli gaisro vietos rekomenduojame vengti būti lauke. Kitose Vilniaus miesto vietose, remiantis oro kokybės tyrimų duomenimis, oro užterštumas yra žemas arba vidutinis, t. y. normų neviršija.

Gyventojams patariama susidarius nepalankioms aplinkos oro sąlygoms, oro taršai jautrioms gyventojų grupėms patariama:

 • Riboti darbinę veiklą ir fizinį aktyvumą lauke;
 • Neatidarinėti orlaidžių, langų, esant galimybei, patalpų vėdinimui naudoti oro kondicionierius;
 • Važiuojant autotransporto priemonėmis sandariai uždaryti langus, įjungti vidinę oro cirkuliaciją;
 • Būnant lauke, saugoti kvėpavimo takus;
 • Blogai pasijutus, kreiptis į gydytoją.

Oro taršai jautriausios gyventojų grupės:

 • Kūdikiai, vaikai (ypač iki 5 metų amžiaus);
 • Nėščiosios;
 • Vyresnio amžiaus žmonės;
 • Asmenys, sergantys astma bei kitomis kvėpavimo bei kraujotakos sistemos ligomis;
 • Asmenys, paveikti kitomis toksinėmis medžiagomis, kurios sustiprina oro teršalų poveikį arba sąveikauja su oro teršalais;
 • Asmenys, gyvenantys nepalankiomis socialinėmis, ekonominėmis sąlygomis.

Atkreipiame dėmesį, kad priklausomai nuo kietųjų dalelių koncentracijos, jos gali sukelti kvėpavimo takų sudirginimo reiškinius, todėl gali paūmėti lėtinių kvėpavimo takų ligų (ypač bronchinės astmos, obstrukcinio bronchito ir kt.) eiga. Kuo mažesnis kietųjų dalelių skersmuo, tuo gilesnius kvėpavimo takus jos pasiekia ir ten nusėda. Didesnės dalelės sulaikomos viršutiniuose kvėpavimo takuose ir dažniausiai čiaudint ar kosint iš jų pašalinamos. Smulkesnės dalelės nusėdusios gilesniuose kvėpavimo takuose gali išbūti nuo 2 savaičių iki 1 metų. Tokiu būdu susiformuoja palanki terpė išsivystyti lėtinei ligai. Be to, kietųjų dalelių savybė absorbuoti toksines medžiagas bei mikroorganizmus ir pernešti juos į gilesnius kvėpavimo takus, gali sąlygoti lėtinius apsinuodijimus, alergines organizmo reakcijas.

Oro kokybės duomenys parengti pagal Aplinkos apsaugos agentūros  2024 m. kovo 28 d. duomenis. 

Daugiau informacijos apie oro kokybės tyrimų duomenis galima rasti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainės http://aaa.lrv.lt nuorodoje  “Oro kokybė šiandien“. 

Oras_240327_v (1)-1.png