2024-03-20

EKSTREMALIŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ CENTRAS DALYVAVO KOMPLEKSINĖSE PRATYBOSE „ASTRAVAS 2024“

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (toliau – ESSC) 2024 m. kovo 18 d. dalyvavo valstybinio lygio civilinės saugos kompleksinėse pratybose „Krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“ (Astravas 2024).

Šias pratybas organizavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, o dalyvavo Nacionalinė saugumo komisija, Nacionalinis krizių valdymo centras, 6 ministerijos, 5 valstybės institucijos ir įstaigos, visos šalies savivaldybės ir 7 nevyriausybinės organizacijos.

Pratybų metu buvo išbandytas scenarijus įvykus didelei branduolinei avarijai Baltarusijos branduolinėje elektrinėje (Astrave) ir kaip dėl nepalankių meteorologinių sąlygų Lietuvos savivaldybės tampa galimai užteršta teritorija.

Šių pratybų metu buvo patikrinta kaip ministerijos, savivaldybių ir kitos institucijos yra pasirengusios reaguoti galimos branduolinės avarijos atveju, taip pat į galimus išpuolius prieš įvairius infrastruktūros objektus ar valstybės institucijas, kaip vyktų gyventojų evakavimas iš skubių apsaugomųjų veiksmų veiklos zonos. Pratybos vyko tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu.

ESSC atstovai nuotoliniu būdu dalyvavo LR Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) aktyvuotame Operacijų centre (SAM OC). Su kitų, pavaldžių SAM institucijų atstovais, buvo sprendžiami atsakingų institucijų ir jų darbuotojų veiksmai, vaidmenys ir atsakomybės branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos Baltarusijos atominės elektrinės metu pvz. Radiacinės saugos centrui pateikus Lietuvos Respublikos vyriausybės įgaliotai institucijai - Nacionaliniam krizių valdymo centrui -  svarstyti ir priimti sprendimą dėl kalio jodido vartojimo rekomendacijų, mūsų institucija turėjo galimybės pateikti kalio jodido atsargų duomenis kiekvienoje savivaldybėje interaktyviu formatu.

Nepaisant to, jog pratybos yra geriausia proga išsiakinti sistemos veikimo spragas ir jas spręsti, ESSC kolektyvas nuoširdžiai tikisi, jog šis scenarijus teliks scenarijumi.