Praneškite apie pažeidimus

Pranešėjų apsaugos tvarkos aprašas

VIDINIU KANALU GAUTO PRANEŠIMO TYRIMAS
• Jeigu asmuo pageidauja gauti pranešėjo statusą pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, jo pateikta informacija bus perduota Generalinei prokuratūrai, statuso klausimo išsprendimui.
Gavęs pranešimą vidiniu kanalu kompetentingas subjektas:
1. Nustato, ar asmuo pageidauja gauti pranešėjo statusą. Statuso suteikimo klausimą sprendžia tik Generalinė prokuratūra;
2. Nustato, ar informacija, kurią asmuo praneša, patenka į Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro kompetencijos sritį.
Jeigu patenka į Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro kompetencijos sritį, pradedamas tyrimas, o pranešėjo statusas sprendžiamas atskirai.
Jei nepatenka į Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro kompetencijos sritį, informacija perduodama Generalinei prokuratūrai.
Pranešimo apie pažeidimus pildymo forma vidiniu kanalu [email protected] arba laisvos formos pranešimas atitinkantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus teikiamai informacijai.

• 2021 metais Ekstremalių sveikatai situacijų centras vidiniu kanalu pranešimų apie galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimas, tarnybinius nusižengimus ar darbo pareigų pažeidimus negavo.

Atnaujinimo data: 2023-10-15