Sveikatos priežiūros įstaigų veiksmų įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu algoritmai

Vykdant Sveikatos apsaugos ministerijos 2016-2019 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-1289 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 2016-2019 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo", 2.6 priemonę, 2017 metais Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras kartu su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Radiacinės saugos centru ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centru parengė sveikatos priežiūros įstaigų veiksmų įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu algoritmus:

 Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valdymo ekstremaliųjų situacijų metu algoritmas (Atnaujintas 2020 m.)

 Sveikatos priežiūros įstaigų veiksmų algoritmas esant biologinės kilmės ekstremaliai visuomenės sveikatai situacijai (Atnaujintas 2020 m.)

 Sveikatos priežiūros įstaigų veiksmų algoritmas, esant cheminės kilmės įvykiui, ekstremaliajam įvykiui, ekstremaliai visuomenės sveikatai situacijai

 Sveikatos priežiūros organizavimo algoritmas radiologinės ar branduolinės avarijos atveju

 

Atnaujinimo data: 2024-02-06