Atviri duomenys

Čia skelbiami Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro tvarkomi duomenys. Duomenys teikiami neatlygintinai. 

  1. Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos analizė (2011-2021 m.)
  2. Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl kaitros poveikio (2018-2021 m.)
  3. Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl šalčių poveikio (2018-2021 m.)
  4. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė (2019-2021 m.)
  5. Apklausa apie valstybių, Konvencijos šalių, padarytą pažangą, įgyvendinant visuomenės sveikatos pasirengimo ir reagavimo gerinimo PSO Europos regione veiksmų planą 2018–2023 m. (angl. The survey on the progress made by the State Parties since the launch of the action plan to improve public health preparedness and response in the WHO European Region in 2018-2023) (2021 m.)
  6. Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) klausimynas (STATE PARTY SELF-ASSESSMENT ANNUAL REPORTING TOOL) (2021 m.)
  7. Savivaldybės gydytojų bendradarbiavimo su SAM ESSC ekstremaliųjų situacijų prevencijos srityje poreikis (2021 m.)
  8. Lietuvoje įvykusių ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir / ar kitų riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančių įvykių, jų padarinių, taikytų visuomenės sveikatos saugos priemonių ataskaita (2021 m.)
  9. Humanitarinės pagalbos teikimas trečiosioms šalims  (Informacija ruošiama)
  10. Gyventojų aprūpinimas stabiliojo jodo preparatais pagal savivaldybes  (Informacija ruošiama)

Atnaujinimo data: 2024-04-18