>

Įgyvendinamas 2022-2024 metų projektas „Dėl dotacijos ekstremalių situacijų valdymui Lietuvoje“ (angl. „Grant for disaster risk management in Lithuania“) Nr. ECHO/SUB/2021/TRACK1/.

Ekstremalių sveikatai situacijų centras IT ir Europos Komisija 2022 m. vasario 24 d. sudarė projektinį susitarimą dėl veiksmų pagal Europos sąjungos civilinės saugos mechanizmą (angl. „Grant agreement for an action under the Union civil protection mechanism (UCPM)")

 Projekto tikslas - padėti civilinės saugos institucijoms užpildyti technines ir (arba) finansines spragas rengiant investicijas ir stiprinti savo institucinę ir politinę nelaimių rizikos valdymo sistemą.

Projektas skirtas ekstremaliųjų situacijų valdymo Lietuvoje gerinimui ir sudarytas iš 5 komponentų:
I. Galimybių studija (Feasibility study);
II. Ekstremalių sveikatai situacijų centras IT taikomųjų programų kūrimas (Development of IT application)
III. Rizikos analizės, pasirengimo ir ekstremaliųjų situacijų valdymo tobulinimas (Improvement of risk analysis, preparedness and emergency management)
IV. Gebėjimų stiprinimas (Capacity building)
V. Komunikacija ir visuomenės informavimas (Communication and public awareness).

 Projekto trukmė: 24 mėn.
Projekto pradžia: 2022 m. kovo 1 d.
Projekto pabaiga: 2024 m. kovo 1 d.
Projekto biudžetas: 647 429,75 Eur

 Projektas finansuojamas Europos Komisijos biudžeto lėšomis pagal EU civilinės saugos mechanizmo (rescEU) daugiamete 2021-2023 m. programa.
Oficialus projekto tinklapis (anglų k.): Track 1 - Grant for disaster risk management in Lithuania

en co-funded by the eu_pos.jpg

Atnaujinimo data: 2024-02-06