Ūkio subjektų priežiūra

Ekstremalių sveikatai situacijų centro (toliau - ESSC) ūkio subjektų priežiūros nevykdo atsižvelgiant į tai, kad ESSC nėra įtrauktas į ūkio subjektų priežiūrą vykdančių institucijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. Nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“.

Atnaujinimo data: 2023-11-21