Bendradarbiavimas

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (toliau - ESSC), vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, aktyviai bendradarbiauja tiek su Lietuvos institucijomis, tiek su Europos Sąjungos, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija (toliau - NATO), Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis bei užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais.

Pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ESSC organizuoja informacijos apie ekstremaliąsias sveikatai situacijas priėmimą ir perdavimą (visą parą) ne tik Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos subjektams, valstybės valdymo ir savivaldybės institucijoms, bet ir Europos Sąjungos institucijoms, Pasaulio sveikatos organizacijai, NATO ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, koordinuoja ir organizuoja skubaus perspėjimo sistemas ekstremaliųjų sveikatai situacijų valdymo srityje.

ESSC atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Komisijos Sveikatos saugumo komitete, NATO Civilinių ekstremaliųjų situacijų planavimo komiteto Visuomenės sveikatos ir vandens bei maisto grupėje (buvęs NATO Vyriausiojo civilinių ekstremaliųjų situacijų planavimo komiteto Jungtinis medicinos komitetas) ir prie jų sudaromose sekcijose ir darbo grupėse, kitose Europos Sąjungos, NATO, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų ekspertų komisijose, komitetuose ir darbo grupėse krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais.

Tarptautinis bendradarbiavimas leidžia užtikrinti tinkamą apsikeitimą aktualiausia informacija, padeda dalintis darbo organizavimo praktika, kuri leidžia efektyviau vykdyti pavestas funkcijas.

 

Atnaujinimo data: 2024-04-18