Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas

Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo tvarka, reglamentuojama Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 242 straipsnio 1 ir 3 dalimis.

Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo metodika ir ataskaitos forma, patvirtinta 2021 m. gegužės 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.  308, numatoma:

1. Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo metodikoje (toliau – Metodika) nustatomi galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo tikslai, nurodomi atvejai, kai šis vertinimas turėtų būti numatomas ir atliekamas, reglamentuojamas vertinimo procesas, viešinimas, koordinavimas ir metodinis konsultavimas, konsultavimasis su visuomene, šio vertinimo rezultatų panaudojimas ir tolesnių veiksmų įgyvendinimas.
2. Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo tikslai:
2.1. nustatyti galiojančio teisinio reguliavimo taikymo apimtį, įvertinti taikymo praktiką ir tai lėmusius veiksnius;
2.2. nustatyti galiojančio teisinio reguliavimo veikimo sukeltas teigiamas ir neigiamas pasekmes vertinamo teisinio reguliavimo sričiai, tam tikriems asmenims ar jų grupėms, identifikuoti teisinio reguliavimo poveikio pasekmes nulėmusius veiksnius ir jų priežastis;
2.3. nustatyti kitus vertinamo teisinio reguliavimo srities pokyčius, įvykusius dėl papildomų aplinkybių, dariusių įtaką tam tikriems asmenims ar jų grupėms, identifikuoti šio poveikio pasekmes nulėmusius veiksnius ir jų priežastis.
3. Atliekant galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą surinkti duomenys turėtų būti pakankami, kad būtų galima objektyviai ir nešališkai įvertinti teisinio reguliavimo veikimo pasekmes, nustatyti, ar buvo pasiekti tikslai, kelti priimant teisinį reguliavimą, kokiu mastu ir kokiomis sąnaudomis tai buvo padaryta, ir priimti įrodymais grįstus sprendimus pasirenkant priemones viešosios politikos sritims tobulinti ar jų nustatytoms problemoms spręsti.

Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą atlieka ministerija, kuriai peržiūros nuostata pavesta atlikti galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą arba kurios ministras priėmė sprendimą atlikti šį vertinimą.

Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą koordinuoja – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, atliekanti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 241 straipsnio 3 dalyje nustatytas funkcijas.

Sveikatos apsaugos ministerijos galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas. Plačiau

Teisingumo ministerijos galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas. Plačiau

Atnaujinimo data: 2024-02-06