>

Įgyvendinamas 2022-2025 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ projektas „Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos papildomų modulių vystymas“

finansuoja ES.jpg  NKL.png

Ekstremalių sveikatai situacijų centras (toliau - ESSC) įgyvendina projektą „Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos (toliau - ESVIS) papildomų modulių vystymas", kuriuo siekiama prisidėti prie 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą" įgyvendinimo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-10 - 2025-12

Projekto vertė - 6 589 435,30 Eur

Lietuvoje kaip ir visame pasaulyje, susiduriant su naujomis grėsmėmis visuomenės sveikatai, tokiomis kaip: naujai atsirandančių užkrečiamųjų ligų grėsmės (COVID-19, naujų tipų gripas ir kt.), bioterorizmas, cheminių medžiagų tyčinis panaudojimas, būtina tobulinti pasirengimo ir reagavimo į ekstremaliąsias situacijas valdymą bei užtikrinti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau - LNSS) valdymo ekstremaliųjų sveikatai situacijų atvejais kontrolės funkcionavimą. Projekto metu numatytos investicijos į ekstremaliųjų situacijų valdymo proceso skaitmenizavimą, siekiant didinti ekstremalių sveikatai situacijų parengties stebėsenos bei koordinavimo efektyvumą.

Projekto tikslas:

Parengties ekstremalioms sveikatai situacijoms prevencijos ir stebėsenos procesų, ekstremalių sveikatai situacijų koordinavimo veiksmų (funkcijų vykdymo) skaitmenizavimas bei pacientų pavėžėjimo, kai nereikalinga skubi pagalba, funkcijos organizavimo bei teikimo užtikrinimas naudojantis informacinėmis technologijomis, sukuriant papildomus funkcionalumus Ekstremalių situacijų valdymo informacinėje sistemoje.

Projekto metu numatoma įgyvendinti šias poveikles:

1. ESVIS įsigijimas ir pritaikymas ekstremalių sveikatai situacijų valdymui, stebėsenai;

2. ESVIS pritaikymas bei reikalingų funkcionalumų sukūrimas pavėžėjimo paslaugų organizavimui ir teikimui.

 Nauda:

• Papildžius ESVIS ekstremalių sveikatai situacijų valdymo ir stebėsenos moduliu, bus padidintas darbo su informacija efektyvumas ESSC darbuotojams ir iki 2950 gydymo įstaigų, turinčių licenciją, kurios įstatymų nustatyta tvarka yra sudariusios sutartis su Valstybine ar teritorinėmis ligonių kasomis arba kitais LNSS veiklos užsakovais (privačios SPĮ), kai šiose įstaigose dirba daugiau nei 10 darbuotojų.

• Pritaikius ESVIS pacientų pavėžėjimo, kai nereikalinga skubi pagalba, paslaugų organizavimui bei teikimui, padidintas kokybiškų viešųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas 147 tūkst. darbingo amžiaus asmenų su negalia bei 262,9 tūkst. asmenų, kurių amžius yra 75 metai ir daugiau.

Atnaujinimo data: 2024-02-06