>

Įgyvendinamas 2023-2026 metų projektas „Europos tinklas – esamų sistemų, skirtų kovai su vaistų trūkumu, koordinavimas ir harmonizavimas“ (angl. Coordination and Harmonization of the Existing Systems against Shortage of medicine - European Network (CHESSMEN)“ Nr. 101082419 - CHESSMEN - EU4H-2021-JA2-IBA.

Projektas „Europos tinklas - esamų sistemų, skirtų kovai su vaistų trūkumu, koordinavimas ir harmonizavimas" (angl. Coordination and Harmonization of the Existing Systems against Shortage of medicine - European Network (CHESSMEN)" Nr. 101082419 - CHESSMEN - EU4H-2021-JA2-IBA.

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras, kartu su kitomis 27 organizacijomis, atstovaujančiomis 22 Europos Sąjungos (toliau - ES) valstybėmis narėmis, kurios įeina į Konsorciumo, sudaryto šio projekto įgyvendinimui, sudėtį. Šiam projektui vadovauja Italijos vaistų agentūra (AIFA).

 CHESSMEN projekte numatytomis veiklomis siekiama padėti ES valstybėms narėms įgyvendinti būtinas priemones vaistų stygiaus problemai spręsti, stiprinti valstybių narių veiksmų koordinavimą ir valdymą siekiant nustatyti pagrindines vaistų trūkumo priežastis, vykdyti stebėseną ir laiku pranešti apie galimą vaistų stygių.

 Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2023-2026 m.

Projekto pradžia - 2023 m. sausio 16 d.

Projekto trukmė - 36 mėn.

Projekto biudžetas - 9 807 931,36 EUR
Projektas finansuojamas Europos Komisijos biudžeto lėšomis pagal Europos Sąjungos 4 Sveikatos programą.

Oficialus projekto tinklapis (anglų k.): CHESSMEN
Detali informacija projekto lankstinuke (anglų k.): LEAFLET.

 logotipas.jpgen co-funded by the eu_pos.jpg

Atnaujinimo data: 2024-02-06