>

Įgyvendinamas 2023-2025 metų projektas „ES sąveika su HERA IT platforma“ Nr. EU4H-2021-DGA-MS-IBA-04

Projektas „ES sąveika su HERA IT platforma” (angl. EU interoperability with HERA's IT platform (EU-HIP))

Projekto tikslai:

-Sukurti naujas informacinių technologijų sistemas (toliau – IT);

-Stiprinti ir suderinti esamas IT sistemas, skirtas vertinti grėsmes sveikatai ir rinkti žvalgybos duomenis medicinos atsakomųjų priemonių srityje, nacionaliniu lygiu;

-Skatinti duomenų palyginamumą ir supaprastinti ataskaitų teikimą skirtingoms sistemoms.

Projekto uždaviniai:

  1. Identifikuoti atsirandančius pavojus, IT platformos pagalba;
  2. Užtikrinti, kad būtų prieinamos medicininės atsakomosios priemonės, skirtos geresniam pasirengimui ir atsakui į sveikatą.

Projekto prioritetas – reaguoti į Covid-19 krizę ir stiprinti pasirengimą būsimoms ekstremalioms sveikatos problemoms, ypatingą dėmesį skiriant žvalgybos duomenų rinkimui, siekiant padėti laiku imtis medicininių atsakomųjų priemonių ir savalaikiai reaguoti į krizes.

Projekto trukmė – 30 mėn.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2023-2025 m.

Projekto biudžetas – 18 024 506 Eur

Projekto rezultatai palengvins ir pagerins tarpvalstybinį keitimąsi duomenimis, susijusiais su tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai ir atitinkamomis medicininėms atsakomosiomis priemonėmis, galiausiai pagerins pasirengimą ir reagavimą Sąjungos lygmeniu. Šiais veiksmais bus papildyti tarptautiniai epidemijų žvalgybos ir integruotos priežiūros veiksmai (Europos Sąjungos agentūrų, taip pat pasaulinių subjektų, įskaitant PSO).

 

Projektas įgyvendinamas iš Europos Sąjungos 2021-2027 m. programos „ES sveikatos“.

en co-funded by the eu_pos.jpg

Atnaujinimo data: 2024-02-06